Ga naar de inhoud

Microkredieten en spaargroepen

In Oost-Congo is het als (startende) ondernemer moeilijk om aan startkrediet te komen. Banken en kredietverstrekkers zijn niet voor alle mensen bereikbaar, niet altijd betrouwbaar en vragen vaak hoge rentepercentages. Daarom verstrekt stichting ADAVOC, als de mogelijkheden dat toelaten, aan de doelgroepen waarmee de stichting werkt, in Kavumu, Panzi en Buzibu, microkredieten en helpt ze met het opstarten van spaargroepen.

Microkredieten

Microkrediet is een klein startkapitaal in de vorm van een lening. Het microkrediet wordt in van tevoren afgesproken termijn terugbetaald met een rente.
Wanneer mensen goede ideeën hebben en dat hebben uitgewerkt tot een goed plan, is stichting ADAVOC bereid deze ideeën serieus te nemen en, als dat financieel mogelijk is, bij te dragen door een microkrediet beschikbaar te stellen tegen een schappelijke rente. Ook worden deze ondernemers tijdens de kredietperiode begeleid en gecoacht in het ondernemerschap. Van het geld dat vrijkomt bij de aflossing, kunnen weer nieuwe microkredieten worden verstrekt.

 

Deze juf geeft van 8 uur ’s morgens tot 2 uur ’s middags les op de school van stichting ADAVOC in Kavumu. Zij krijgt betaald vanuit het schoolgeld dat de ouders inbrengen. Dit is niet genoeg om van te leven. Daarom ontving zij een microkrediet van de stichting om naast haar baan als leerkracht bij te verdienen om rond te komen. Ze koos voor een bananenhandel. Vanwege de kostbaarheid van de bananen liggen ze in de woonkamer, waar ook geslapen wordt, zodat ze ’s nachts niet gestolen worden.

 

Spaar- en solidariteitsgroepen

Naast het verstrekken van microkredieten is stichting ADAVOC ook actief in het opzetten en begeleiden van spaar- en solidariteitsgroepen rondom de schoolgemeenschappen.
Een spaargroep bestaat uit een groep mensen uit dezelfde buurt, die samen willen werken om te groeien in het ondernemen. Zo’n spaar- en solidariteitsgroep heeft ongeveer 15 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.  De groep komt wekelijks bij elkaar om geld in te leggen en ondernemersvragen te bespreken. Dit gebeurt zo’n 10 maanden lang.
In de tussentijd is het mogelijk om uit de kas te lenen tegen rente als men wil investeren in de onderneming. De hele groep beslist mee of aan de investering geld wordt uitgeleend.
Ook is het mogelijk om geld uit de kas te lenen bij ziekte of mindere business, dan fungeert het als solidariteitskas. Na 10 maanden komt het geld vrij en kan elk groepslid er vrij over beschikken.  Zo kan iedereen investeren en ook tegelijk sparen, om zijn of haar droom te kunnen realiseren.
In Oost-Congo worden de spaar- en solidariteitsgroepen vaak AVEC-groepen genoemd: Association Villageoise d’Epargne et de Crédit.

Bezoek van het ADAVOC-team aan vrouwen die met behulp van een AVEC (spaar- en solidariteits)groep een handeltje zijn begonnen.