Chèque pour ADAVOC

Des mains de monsieur et madame Allemekinders Blaise à reçue une chèque de € 3245 pour soutenir les projets de la fondation ADAVOC.

Ce montant à étè collecter pendant le jubilé de 25 anniversaire de l’existence de leurs société:  Allemekinders- Beveland groenprojecten.

www.allemekinders.nl

Blaise est très honorée avec ce montant.

les frais de scolarités  et les livres scolaires doivent être donner pour que les enfants de la fondation ADAVOC puissent suivre une formation.

La construction d’une école pour ces enfant démunies est sur notre liste de priorité.

Blaise est vraiment très contente car avec ce montant d’argent elle pourra prendre les projets en charge.Blaise Safari  heeft uit handen van Dhr. en mevr. Allemekinders een cheque ter waarde van € 3245,- ontvangen.

www.allemekinders.nl

Dit bedrag is opgehaald door Allemekinders-Beveland groenprojecten naar aanleiding van hun 25 jarig bestaan.

Blaise  is zeer vereerd met het bedrag.

Schoolgeld en schoolboeken worden geschonken zodat kinderen een opleiding kunnen volgen.

Recentelijk is er een toilettengebouw verzorgd en het bouwen van een school staat hoog op de prioriteitenlijst. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Blaise  is daarom heel blij met het geld waarmee ze in Congo heel veel goede dingen kunnen doen.