Chèque pour ADAVOC

Des mains de monsieur et madame Allemekinders Blaise à reçue une chèque de € 3245 pour soutenir les projets de la fondation ADAVOC.

Ce montant à étè collecter pendant le jubilé de 25 anniversaire de l’existence de leurs société:  Allemekinders- Beveland groenprojecten.

www.allemekinders.nl

Blaise est très honorée avec ce montant.

les frais de scolarités  et les livres scolaires doivent être donner pour que les enfants de la fondation ADAVOC puissent suivre une formation.

La construction d’une école pour ces enfant démunies est sur notre liste de priorité.

Blaise est vraiment très contente car avec ce montant d’argent elle pourra prendre les projets en charge.Blaise Safari  heeft uit handen van Dhr. en mevr. Allemekinders een cheque ter waarde van € 3245,- ontvangen.

www.allemekinders.nl

Dit bedrag is opgehaald door Allemekinders-Beveland groenprojecten naar aanleiding van hun 25 jarig bestaan.

Blaise  is zeer vereerd met het bedrag.

Schoolgeld en schoolboeken worden geschonken zodat kinderen een opleiding kunnen volgen.

Recentelijk is er een toilettengebouw verzorgd en het bouwen van een school staat hoog op de prioriteitenlijst. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Blaise  is daarom heel blij met het geld waarmee ze in Congo heel veel goede dingen kunnen doen.

 

 

Coördinatrice en oprichtster van de Stichting Adavoc in Congo is benoemd tot internationale ambassadrice van de vrede

ACCA, de Stichting voor Christelijke hulp in Centraal Afrika, is een internationale organisatie die zich inzet voor het borgen van mensenrechten, het geven van humanitaire hulp en het stimuleren van ontwikkeling en vrede.

ACCA wordt gestuend door internationale organisaties als de VN, de EU en de Unie van Afrikaanse landen.  Tijdens een grote manifestatie op 12 december 2010.

De keuze is op de coördinatrice van Adavoc (Congo) gevallen vanwege haar grote persoonlijke inzet voor verbetering van de maat- schappelijke positie van de burgerbevolking (met name voor het streven naar vrede in de regio), alsmede voor de realisatie van diverse projecten ter verbetering van de maatschappelijke positie en humanitaire hulp aan de kwetsbare en arme bevolking.

Gezien haar grote inzet : haar zorg voor meer dan 250 wezen en 350 weduwen ; het realiseren van een tiental projecten van algemeen nut ; maar bovenal voor haar grote moed in haar strijd tegen invloeden die de veiligheid negatief kunnen beinvloeden ; haar onophoudelijke inspanningen voor vrede en eenheid  en het bereiken van een duurzame vrede in de hele wereld, heeft ACCA mevrouw Kamarashavu Kimana Sakina, coördinatrice en oprichtster van de Stichting ADAVOC benoemd tot ridder in de orde van de vrede.