Jaarverslag 2022

Doelstelling

Het doel van Stichting Adavoc is het versterken van de sociaal economische levensomstandigheden van mensen en het bevorderen van de rechten van kwetsbare personen en gemeenschappen. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor weduwen, wezen en jongeren woonachtig In het oosten van de Democratische Republiek Congo. 

Visie

In de komende 5 tot 10 jaar streven wij ernaar om een eerste groep onafhankelijke mensen te hebben die in betere sociale en economische omstandigheden kunnen leven.

Deze groep veranderaars (changemakers) zijn een voorbeeld voor de gemeenschap en delen op hun beurt de verworven kennis en vaardigheden binnen deze gemeenschap.

Missie

Wij werken samen met lokale changemakers en sluiten aan bij de intrinsieke motivatie van de lokale bevolking om kansen te creëren op het gebied van beroepsonderwijs,  landbouw en veeteelt.

De projecten waarop de activiteiten betrekking hebben zijn: onderwijs, landbouw, beroepsopleidingen, veeteelt en vrouwenemancipatie.

Naast de activiteiten in deze projecten worden noodzakelijke activiteiten ondernomen ten behoeve van gezinnen die in grote nood verkeren.

Vakopleiding

Inmiddels hebben de meeste jongeren van de vakopleidingen hun diploma’s behaald.  Zij kunnen zich onder begeleiding van onze leerkrachten verder ontwikkelen. Op deze manier krijgen ze de gelegenheid zich te mengen in het daarop volgend arbeidsproces. Dit is voor diverse leerlingen reeds succesvol gebleken. Echter: Corona, politieke, economische onrust en oorlogsconflicten zijn helaas voor velen spelbrekers.

Dit geldt voor onze afgestudeerde leerlingen helaas niet anders; zij krijgen hierdoor geen of weinig kans een passende baan te vinden. Om ze toch deel te laten nemen aan het arbeidsproces heeft de stichting de intentie om een eigen meubelmakerij te starten. Ons schoolgebouw zal hiertoe uiteraard naast het aanschaffen van het benodigde materiaal, verder uitgebreid en geschikt gemaakt moeten worden voor productie.

Uiteraard zal uitvoering van dit project op korte termijn slechts gerealiseerd kunnen worden op het moment dat wij in het bezit zijn van de noodzakelijke financiële middelen. 

Onderwijs en Opleiding:

Deze worden uitgevoerd op drie locaties t.w.:

Kavumu
270 kinderen genoten in het schooljaar 2021-2022 onderwijs.
214 leerlingen nemen momenteel regelmatig deel aan schoolactiviteiten gedurende het schooljaar 2022-2023.
37 leerlingen in het voortgezet onderwijs 2022-2023.
Op deze locatie hebben wij 13 leerkrachten, waarvan 8 in de lagere school en 5 in de middelbare school.

Tevens worden de nodige werkzaamheden verricht door een arbeider, een tuinman en een bewaker.

Op het eiland Idjwi
72 kinderen kregen in het schooljaar 2021-2022 onderwijs.
Op dit moment hebben wij 66 kinderen voor het schooljaar 2022-2023 en 5 leerkrachten, allen  op de lagere school.
Deze school heeft geen personeel; de leerlingen zorgen voor de schoonmaak van de klaslokalen.

Panzi
500 kinderen kregen in het schooljaar 2021-2022 onderwijs.
Voor het schooljaar 2022-2023 hebben zich 380 kinderen aangemeld.
Deze school is de enige van de drie scholen die momenteel de stabiliteit in het voortgezet onderwijs handhaaft.
Het personeelsbestand bestaat uit 24 leerkrachten, waarvan 8 op de lagere school en 16 op de middelbare school.

N.B. Meer dan de helft van bij Idjwi en Kavumu ingeschreven leerlingen hebben ouders die minder dan één dollar per dag leven. Voor Panzi, is van sprake van 105 leerlingen.

Landbouw en veeteelt

Kavumu

Seizoen A
Bonen, kool, amaranten (hoofdgewas) waren de inkomsten van dit seizoen. Ze dienden als basis voor de start van het nieuwe seizoen

Seizoen B
Soja, Maïs, Passiebloem en Aubergine

Dit project biedt werk aan 73 mensen die hun inkomen kunnen verhogen d.m.v. verschillende taken in het landbouwproject omdat ze per afgeronde werkzaamheid betaald worden. 

Onze molen

Lange tijd hebben wij tegenvallende oogsten en teleurstellend floreren van onze veestapel gekend. Niettemin is het ons na de nodige inspanningen gelukt het tij te doen keren.

Nu diverse projecten succesvol verlopen hebben wij nagedacht over het volgende:
-Zou het een goed idee zijn een molen te bouwen? Deze molen zou dan kunnen worden aangedreven door een generator. De geoogste granen worden vermalen en het meel wordt beschikbaar gesteld aan onze doelgroep, de plaatselijke bevolking. Het restafval zal dan kunnen dienen tot varkensvoer.

Echter op dit moment ontbreekt het ons aan de benodigde financiële middelen om dit project te realiseren.

Schooltuin

12 sinaasappelbomen, 60 pruimenbomen, 400 papajabomen en 22 passiebloemen (maracuja)

Er zijn zaailingen uitgedeeld aan meer dan 300 studenten zodat ze deze thuis kunnen planten.

Fokken

Varkens: 10
Het verworven ras past zich helaas niet aan de omgeving aan, het verkoopproces van deze varkens is inmiddels in gang gezet. Dan zal de aankoop van het bijbehorende ras plaats vinden.

Konijnen  12
De staat van het hok waarin de konijnen verblijven staat een gunstige ontwikkeling van het project in de weg. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het hok volledig uit planken bestaat en dat de uitwerpselen van de konijnen een bron van veel voorkomende ziektes is. Wij zullen hier verder een ander oplossing zoeken.

Cavia’s
Momenteel zijn wij in het bezit van 30 cavia’s.

Onze conclusie is:
Indien grondige studies worden verricht en passende maatregelen worden genomen, zouden bovenstaande projecten in de toekomst meer kunnen opbrengen.

Deze projecten brengen met zich mee dat wij vier voltijdse personeelsleden in dienst hebben. De kosten voor voedsel en verzorging van deze dieren bedragen ongeveer 170 dollar per maand.

Microkrediet

Dit krediet wordt toegekend aan verschillende groepen, waaronder 240 begunstigden die lid zijn van de onder de zogenaamde AVEC (dorps- spaar- en kredietverenigingen).
Naast het verstrekken van microkredieten aan bovengenoemden bieden wij sinds enige tijd aan 38 leerkrachten op onze locaties: Panzi ,op het eiland Idjwi en Kavumu dezelfde mogelijkheid.
Door menselijke en materiële hulpbronnen aan te bieden krijgen zij de gelegenheid hun zelfredzaamheid en vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit komt onze scholen zeker ten goede.

De terugbetaling geschiedt in fasen sinds de verwerving van deze middelen.

Opmerking:
Wat het aflossingsschema betreft; Idjwi begunstigden zijn zeer trouw in het terugbetalen van hun leningen. in tegenstelling tot de begunstigden van kavumu!
Hieraan zijn de wijze van onderlinge gegevensuitwisseling tussen de AVEC-groepen (dorps-spaar- en kredietverenigingen) en het onbegrip hoe te handelen omdat we helaas nog steeds te maken hebben met alfabetisme onder de meeste begunstigden.