Ga naar de inhoud

Basisscholen

Vanuit Stichting ADAVOC zijn in de afgelopen 25 jaar drie scholen opgezet:

  • 2006 in de wijk Panzi in de stad Bukavu
  • 2013 in Kavumu
  • 2017 In Buzibu, op het eiland Idjwi

Het idee om scholen te stichten is ontstaan door de nauwe contacten die stichting ADAVOC heeft met de doelgroep. Veel kinderen in Congo wonen of te ver van een school of de ouder(s) kunnen onderwijs niet betalen. Op plaatsen waar contacten en mogelijkheden waren, zijn scholen gesticht om de kinderen de kans te bieden onderwijs te volgen.

Oost-CongoRwanda Idjwi Bukavu Kavumu projectgebieden stichting Adavoc landsgrens DR Congo en Rwanda
Ligging van Bukavu en de verdere projectgebieden Kavumu en Buzibu (eiland Idjwi) aan de oostgrens van DR Congo

 

Panzi, Bukavu

 

Deze school, KAKISA MULEZI, is gestart in 2006. Op dit moment gaan hier 500 kinderen naar de basisschool, waarvan 107 weeskinderen. Naast de basisschool is op dit terrein ook een school voor voortgezet onderwijs van stichting ADAVOC. Er werken 26 docenten onder leiding van directeur Eric.
Veel ouders van kinderen op deze scholen doen mee aan de microkrediet- en spaargroepen (AVEC).


Kavumu

 

Stichting Adavoc kocht in 2012 grond in Kavumu om vanuit deze locatie de hulp aan de bevolking uit te breiden. In 2013 zijn de 6 lokalen gebouwd. In de jaren erna is het hele terrein verder ingericht en recent is achter de school een nieuw lokaal gebouwd om vakonderwijs te geven.
Op deze school krijgen ongeveer 500 kinderen onderwijs en verzorgen 6 leerkrachten de lessen. Totaal werken er op deze school 15 personeelsleden onder leiding van directeur Raymond.
Rondom de school ligt een terrein waarop diverse landbouwprojecten plaatsvinden, waaraan ouders meedoen. Daarnaast zijn er ook microkrediet- en spaargroepen voor de ouders.


Buzibu, Idjwi

 

De basisschool op het eiland Idjwi is in 2017 ontstaan nadat Sakina Kamarashavu na lange tijd haar geboortegrond bezocht en zag dat ook op dit eiland onderwijs voor veel kinderen onbereikbaar is. Momenteel telt de school iets meer dan 100 leerlingen en 6 leerkrachten.
Ook rond deze school zijn diverse microkrediet- en spaargroepen opgezet, zodat ouders in staat zijn o.a. het schoolgeld te betalen.


Financiering
Deze basisscholen moeten volledig aan de eisen die de inspectie van onderwijs van de landelijke overheid stelt voldoen. Ouders betalen maandelijks schoolgeld. Kinderen van éénoudergezinnen hoeven geen schoolgeld te betalen. Het schoolgeld wordt gebruikt om het salaris van de leraren te betalen. De overige kosten worden gedragen door stichting ADAVOC.
Door het opzetten van microkrediet- en spaargroepen voor de ouders, begeleidt stichting ADAVOC de ouders in het kunnen betalen van de schoolgelden. Daarnaast biedt dit de ouders kansen om het inkomen te vergroten.